• /in´kɔntinəns/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không kiềm chế được, sự không kìm lại được, sự không thể dằn lại được
  Dục vọng không thể kiềm chế được; sự hoang dâm vô độ
  (y học) sự không giữ được, sự không cầm được (ỉa đùn, đái dầm...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X