• /ə'bændənmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi, sự ruồng bỏ
  Tình trạng bị bỏ rơi, tình trạng bị ruồng bỏ
  Sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  từ bỏ

  Kỹ thuật chung

  bỏ
  sự bỏ
  sự hủy bỏ
  sự loại bỏ

  Kinh tế

  bỏ phế
  sự giao phó (hàng hóa tổn thất cho công ty bảo hiểm)

  Chứng khoán

  Hành động từ bỏ
  1. Saga.vn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X