• /wɔntənnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính bướng, tính ngang ngạnh
  Sự cố tình (hành động)
  Tính tinh nghịch, tính nghịch gợm, tính đỏng đảnh; sự đùa giỡn
  Tính lố lăng, tính phóng đãng, tính dâm ô
  Tính chất bừa bãi, tính chất trái đạo đức
  Tính không khiêm tốn, tính không giản dị
  Tình trạng tốt tươi, tình trạng sum sê, tình trạng um tùm, tình trạng rất phong phú (sự sinh trưởng..)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X