• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sai, không đúng cách
  this phrase was incorrectly translated
  cụm từ này được dịch không đúng cách, cụm từ này dịch sai
  Không đúng đắn, không nghiêm túc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X