• /¸inkju´beiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ấp trứng
  artificial incubation
  sự ấp trứng nhân tạo
  (y học) thời kỳ ủ bệnh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ấp

  Kinh tế

  sự ấp trứng
  sự bảo quản trong tủ ấm
  sự nuôi cấy (vi khuẩn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X