• /in´kʌmbənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trách nhiệm, bổn phận
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giữ một chức vụ; nhiệm kỳ
  (tôn giáo) sự giữ một thánh chức

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X