• /'ɔkjupənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sở hữu, sự chiếm giữ
  Sự cư ngụ, thời gian chiếm đóng
  a change of occupancy
  thay đổi sự sở hữu
  an occupancy of six month
  thời gian cư ngụ sáu tháng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (xác suất ) sự chiếm chỗ

  Du lịch

  Quá trình lưu trú
  Sự sử dụng
  occupancy rate
  tỷ suất sử dụng (giường phòng khách sạn)

  Điện lạnh

  độ cư trú
  trạng thái bận
  Do con người, tính theo đầu người

  Xây dựng

  sự chiếm giữ
  owner occupancy
  sự chiếm giữ tư nhân

  Kỹ thuật chung

  sự chiếm chỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X