• /,ɔkju'peiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiếm giữ, sự chiếm đóng
  the occupation of the city
  sự chiếm đóng thành phố
  Sự cư ngụ, thời hạn cư ngụ
  the occupation of a house by a family
  một gia đình cư ngụ trọng môt căn nhà
  Nghề nghiệp; công việc, việc làm
  to look for an occupation
  tìm việc làm
  what is your occupation?
  anh làm nghề gì?
  Như trade

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghề nghiệp
  occupation disease
  bệnh nghề nghiệp
  occupation mortality
  tỉ lệ tử vong nghề nghiệp
  sự chiếm chỗ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X