• Kỹ thuật chung

  profin chiết suất
  equivalent step index profile
  profin chiết suất phân cấp tương đương
  graded index profile
  profin chiết suất phân cấp
  graded index profile
  profin chiết suất tạo bậc
  power law index profile
  profin chiết suất dạn hàm mũ
  power law index profile
  profin chiết suất theo luật lũy thừa
  step index profile
  profin chiết suất phân cấp
  step index profile
  profin chiết suất tạo bậc
  stepped-refractive-index-profile fiber
  sợi có (profin) chiết suất dạng bậc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X