• /´proufail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nét mặt nhìn nghiêng; mặt nghiêng
  Hình bóng (của cái gì)
  the profile of the tower against the sky
  hình bóng ngọn tháp in trên nền trời
  Tiểu sử sơ lược; mô tả sơ lược (trong một bài báo..), hồ sơ
  in profile
  nhìn nghiêng, (nhìn) từ một bên

  Ngoại động từ

  Về mặt nghiêng, trình bày mặt nghiêng, chụp mặt nghiêng
  In hình bóng (của cái gì)
  the huge trees were profiled against the night sky
  những cây cao lớn in hình bóng lên bầu trời đêm
  Viết sơ lược tiểu sử; mô tả sơ lược (cái gì)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Biên dạng, mặt cắt, tiết diện, (v) chép hình, gia công theo đường

  Giao thông & vận tải

  mắt chiếu bên (kết cấu tàu)
  mặt chiếu đứng
  trắc dọc đường

  Ô tô

  mặt cắt vỏ xe

  Toán & tin

  tập hợp tích

  Xây dựng

  hình dạng ngoài, định hình
  ex:Aluminium profile: (thanh) nhôm định hình
  mặt cắt dọc đường
  theo mẫu

  Điện tử & viễn thông

  tiểu sử
  installation profile
  tiểu sử cài đặt
  system profile
  tiểu sử hệ thống
  transmission group profile
  tiểu sử nhóm truyền

  Kỹ thuật chung

  biên dạng
  cam profile
  biên dạng cạm
  check rail profile
  biên dạng ray hộ bánh
  cross profile
  biên dạng ngang
  cylindrical wheel tyre profile
  biên dạng vành bánh xe hình trụ
  doping profile
  biên dạng pha tạp
  equivalent step index profile
  biên dạng ESI
  ESI profile
  biên dạng ESI
  file profile
  biên dạng tập tin
  flange profile
  biên dạng gờ bánh xe
  impurity concentration profile
  biên dạng nồng độ tạp chất
  impurity concentration profile
  biên dạng pha tạp
  longitudinal profile
  biến dạng dọc
  low-high-low doping profile
  biên dạng pha tạp thấp-cao-thấp
  profile chart
  sơ đồ biên dạng (của đường truyền vi ba)
  profile gasket
  lớp đệm có biên dạng
  profile overlap
  sự trùng khớp biên dạng
  profile parameter
  tham số biên dạng
  profile projector
  máy chiếu biên dạng
  profile rolling
  sự cán biên dạng
  profile shape
  đường viền biến dạng
  pulse profile
  biên dạng xung
  reference profile
  biên dạng chuẩn
  reflection profile
  biên dạng phản xạ
  refraction profile
  biên dạng khúc xạ
  restored profile
  biên dạng được phục hồi
  screw thread profile
  biến dạng ren vít
  Service Profile at the Home location (SPH)
  biên dạng dịch vụ tại vị trí thường trú
  Service Profile at the Visited location (SPV)
  biên dạng dịch vụ tại vị trí tạm trú
  surface profile
  biên dạng (của) mặt
  temperature profile
  biên dạng nhiệt độ
  temperature profile
  biến dạng nhiệt độ
  thread profile
  biên dạng ren
  tooth profile
  biên dạng răng
  wheel profile wear
  việc mòn biên dạng bánh xe
  hình chiếu cạnh
  hình thể
  đường bao
  lát cắt
  lược tả
  mặt bên
  mặt cắt
  mặt cắt địa chất
  mặt nghiêng

  Giải thích VN: Là mặt cắt theo chiều thẳng đứng, nhận được từ các giá trị bề mặt dọc theo một đường cắt.

  mẫu
  thép cán định hình
  fixing profile
  thanh thép cán định hình
  profile steel sheet
  tâm thép cán định hình

  Kinh tế

  nét đặc trưng
  market profile
  nét đặc trưng của thị trường
  product profile
  nét đặc trưng của sản phẩm
  nét sơ lược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X