• BrE & NAmE /ɪn'dɪfrənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lãnh đạm, thờ ơ, hờ hững, dửng dưng; không thiết, không quan tâm, không để ý, bàng quang
  to be indifferent to something
  thờ ơ đối với cái gì; không quan tâm tới cái gì
  Trung lập, không thiên vị
  to be indifferent in a dispute
  đứng trung lập trong một cuộc tranh chấp
  Không quan trọng, cũng vậy thôi
  It's indifferent to me that...
  Đối với tôi cũng không có gì quan trọng là..., đối với tôi thì... cũng như vậy thôi
  Bình thường, xoàng xoàng, vô thưởng vô phạt
  his English is indifferent
  tiếng Anh của cậu ta cũng xoàng xoàng
  (hoá học) trung hoà, trung tính
  (vật lý) phiếm định (cân bằng)
  (sinh vật học) không phân hoá, không chuyển hoá (mô)

  Danh từ

  Người lãnh đạm, người thờ ơ
  Hành động vô thưởng, hành động vô phạt (về mặt đạo lý)

  Chuyên ngành

  Y học

  không phân hóa (mô)
  thờ ơ, lãnh đạm
  trung hòa, trung tính

  Kỹ thuật chung

  không phân biệt
  phiếm định
  indifferent equilibrium
  sự cân bằng phiếm định

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  aloof , apathetic , blas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X