• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Gián tiếp
  to refer to someone indirectly
  nói tới ai một cách gián tiếp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X