• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Rời rạc, lan man
  the orator spoke discursively of his own performances
  diễn giả nói lan man về thành tích cá nhân mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X