• /´praɪˈmɛərəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Trước hết, đầu tiên
  Chủ yếu, phần lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X