• /¸indi´spouz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( + for, to) làm cho không thích hợp, làm cho không đủ khả năng, làm cho không đủ tư cách
  to indispose someone for something; to indispose someone to do something
  làm cho ai không thích hợp với công việc gì
  ( + towards, from...) làm cho có ác cảm, làm cho ghét, làm cho không ưa
  to indispose someone towards something
  làm cho ai có ác cảm với cái gì
  Làm khó ở, làm se mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X