• Thông dụng

  Thành Ngữ

  infuriatingly, he doesn't remember his own birthday
  thật điên người lên được, hắn chẳng nhớ cả ngày sinh của chính hắn

  Xem thêm infuriatingly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X