• /ˈɪŋgət/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thỏi (vàng, kim loại...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thỏi (đúc)

  Cơ - Điện tử

  Thỏi (đúc)

  Thỏi (đúc)

  Giao thông & vận tải

  thép thỏi
  hot ingot wagon
  toa xe chở thép thỏi nóng

  Kỹ thuật chung

  khối
  gói
  thanh

  Kinh tế

  nén (vàng...)
  thoi
  gold ingot
  thỏi vàng
  ingot gold
  vàng thoi
  thỏi (vàng, bạc, kim loại)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bar , block , mold

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X