• /´intəgrəbl/

  Kỹ thuật chung

  khả tích
  function with integrable square
  hàm bình phương khả tích
  integrable function
  hàm khả tích
  integrable square
  bình phương khả tích
  quadratically integrable
  bình phương khả tích
  totally integrable
  hoàn toàn khả tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X