• /in´tempərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rượu chè quá độ
  Sự không điều độ, sự quá độ
  Sự ăn nói không đúng mức; thái độ không đúng mức

  Chuyên ngành

  Y học

  sự không điều độ, sự quá độ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X