• /in´tensifaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người (cái) làm tăng cao lên
  Người (cái) làm mãnh liệt; người (cái) làm dữ dội
  (kỹ thuật) máy tăng cường, chất tăng cường
  Máy khuếch đại; bộ phận khuếch đại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bộ tăng cường, bộ khuếch đại

  Cơ - Điện tử

  Bộ tăng cường, bộ khuếc đại

  Điện lạnh

  chất tăng cường
  máy tăng cường

  Kỹ thuật chung

  bộ tăng cường
  chrome intensifier
  bộ tăng cường màu
  image intensifier
  bộ tăng cường ảnh
  intensifier ring
  vòng ở bộ tăng cường
  microchannel image intensifier
  bộ tăng cường ảnh vi kênh

  Kinh tế

  chất làm tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X