• /kroum/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) crom
  Thuốc nhuộm màu vàng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  crôm
  chrome alum
  phèn crom
  chrome brick
  gạch crôm
  chrome bricks
  gạch crôm
  chrome dioxide tape
  băng crôm đioxit
  chrome green
  màu lục crom
  chrome green
  màu xanh crôm
  chrome green
  phẩm xanh crom
  chrome iron
  sắt crôm
  chrome leather
  da crôm
  chrome magnetite brick
  gạch crôm manhezit
  chrome nickel steel
  thép niken crôm
  chrome ore
  quặng crom
  chrome paper
  giấy crôm
  chrome steel
  inox (thép crôm)
  chrome steel
  thép crom
  chrome steel
  thép crôm
  chrome steel (chromiumsteel)
  thép crôm
  chrome strip
  dải đệm crôm (khung xe)
  chrome strip
  tấm đệm crom
  chrome vanadium steel
  thép crôm vanađium
  chrome yellow
  màu vàng crôm
  chrome yellow
  vàng crom
  chrome-magnesia brick
  gạch ôxit crôm magiê
  chrome-nickel steel
  thép crôm-niken
  chrome-plated
  được mạ crôm
  chrome-plated or chromed
  mạ crôm
  chrome-vanadium steel
  thép crôm-vanađi
  magnesite chrome refractory
  vật liệu chịu lửa crom-manhêzit
  magnessite chrome refractory
  vật liệu chịu lửa crom magnesit
  nickel chrome steel
  thép crom-niken
  nickel chrome steel
  thép niken crom
  zinc chrome
  crôm thiếc
  mạ crôm
  chrome-plated
  được mạ crôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X