• /¸intə´seʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự can thiệp giúp (ai), sự xin giùm, sự nói giùm
  Sự làm trung gian hoà giải
  Sự cầu nguyện hộ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X