• /prɛər/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều prayers

  Kinh cầu nguyện; lời cầu nguyện
  to say one's prayers
  cầu kinh, đọc kinh
  Sự cầu kinh, sự cầu nguyện; lễ cầu kinh, lễ cầu nguyện
  spend time in prayer
  để thì giờ cầu nguyện
  let us kneel in prayer
  chúng ta hãy quỳ xuống cầu nguyện
  ( số nhiều) buổi cầu kinh
  morning prayers
  buổi cầu kinh sáng
  evening prayers
  buổi cầu kinh chiều
  family prayers
  buổi cầu kinh trong gia đình
  Lời khẩn cầu, lời cầu xin; điều khẩn cầu, điều cầu xin
  Người cầu kinh, người cầu nguyện; người khẩn cầu, người cầu xin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X