• /ˌɪntərˈvɛnʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xen vào, sự can thiệp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự can thiệp
  manual intervention
  sự can thiệp thủ công
  mi (manualintervention)
  sự can thiệp bằng tay
  mi (manualintervention)
  sự can thiệp thủ công

  Kinh tế

  can dự
  sự can thiệp
  exchange intervention
  sự can thiệp (vào việc mua bán) ngoại hối
  exchange intervention
  sự can thiệp (vào việc mua bán) ngoại hối (của nhà nước)
  external intervention
  sự can thiệp từ ngoài
  forward exchange intervention
  sự can thiệp ngoại hối kỳ hạn
  multi-currency intervention
  sự can thiệp nhiều loại tiền
  multi-currency intervention
  sự can thiệp nhiều nghề
  non-sterilized intervention
  sự can thiệp không thể vô hiệu hóa
  sterilized intervention
  sự can thiệp vô hiệu hóa
  sự dính líu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X