• /¸intə´grænjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giữa các hạt (tinh thể)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  liên hạt
  intergranular corrosion
  sự ăn mòn liên hạt
  giữa các hạt
  intergranular corrosion
  ăn mòn giữa các hạt
  intergranular porosity
  độ xốp giữa các hạt
  intergranular pressure
  áp lực giữa các hạt
  mọc ghép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X