• /pɔ:´rɔsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác porousness

  Danh từ

  Trạng thái rỗ, trạng thái thủng tổ ong
  Trạng thái xốp; tính chất xốp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) tính xốp

  Môi trường

  Độ xốp
  Mức độ mà đất, sỏi, trầm tích hay đá vẫn còn nhiều lỗ hổng nhờ đó nước và không khí có thể thấm qua.

  Cơ - Điện tử

  độ xốp, tính xốp

  Ô tô

  trạng thái xốp

  Xây dựng

  độ xốp rỗng (của bê tông)

  Kỹ thuật chung

  độ rỗng
  absolute porosity
  độ rỗng tuyệt đối
  apparent porosity
  độ rỗng hiện dạng
  apparent total porosity
  độ rỗng toàn phần biểu kiến
  capillary porosity
  độ rỗng mao dẫn
  critical porosity
  độ rỗng tới hạn
  effective (drainage) porosity
  độ rỗng thực
  induced porosity
  độ rỗng cảm ứng
  intercommunicating porosity
  độ rỗng liên thông nhau
  non capillary porosity
  độ rỗng không mao dẫn
  non-capillary porosity
  độ rỗng phi mao dẫn
  open porosity
  độ rỗng hở
  porosity distribution
  phân bố độ rỗng
  porosity factor
  hệ số độ rộng
  porosity log
  biểu đồ độ rỗng
  porosity log
  carota độ rỗng
  porosity ratio
  hệ số độ rỗng
  reduced porosity
  độ rỗng quy đổi
  secondary porosity
  độ rỗng thứ cấp
  soil porosity
  độ rỗng của đất
  total porosity
  tổng độ rỗng
  vugular porosity
  độ rỗng hổng
  độ thấm qua
  độ truyền qua
  độ xốp

  Kinh tế

  độ rỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X