• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giữa các phòng, vụ (của một hãng, một tổ chức...); trong nội bộ một hãng, trong nội bộ một tổ chức

  Điện tử & viễn thông

  liên tổng đài
  Common Channel Interoffice Signalling (CCIS)
  báo hiệu liên tổng đài kênh chung
  interoffice trunk
  mạch liên tổng đài
  Local Common Channel Interoffice Signalling (LCCIS)
  báo hiệu kênh chung nội hạt liên tổng đài
  liên trạm

  Kỹ thuật chung

  liên đài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X