• /'ləʊk(ə)l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Địa phương
  local authorities
  nhà đương cục địa phương
  local time
  giờ địa phương
  local colour
  (văn học) màu sắc địa phương
  local government
  chính quyền địa phương
  local call
  điện thoại trong vùng
  local option
  quyền quyết định của dân địa phương thông qua việc bỏ phiếu
  Bộ phận, cục bộ
  local war
  chiến tranh cục bộ
  local anaesthetic
  gây tê cục bộ
  (toán học) (thuộc) quỹ tích

  Danh từ

  Người dân địa phương; người làm nghề tự do ở địa phương; người giảng đạo ở địa phương
  Tin tức địa phương
  Xe lửa địa phương
  Tem địa phương
  Đội thể thao (bóng đá, bóng chuyền...) địa phương
  ( số nhiều) kỳ thi địa phương
  (thông tục) trụ sở, công quán

  Toán & tin

  nội vùng
  LAN (localarea network)
  mạng nội vùng
  LNA (LocalNetwork Architecture)
  cấu trúc mạng nội vùng
  Local Network Architecture (LNA)
  cấu trúc mạng nội vùng

  Kỹ thuật chung

  khu vực
  địa phương
  building design adapted to local conditions
  thiết kế theo điều kiện địa phương
  local acceleration
  gia tốc địa phương
  local aggregate
  cốt liệu địa phương
  local airport
  sân bay địa phương
  local anomaly
  dị thường địa phương
  local arbitration
  trọng tài địa phương
  local area network
  mạng địa phương
  local area network (LAN)
  mạng khu địa phương
  local authority (localgovernment authority)
  cán bộ địa phương
  local authority (localgovernment authority)
  giới chức địa phương
  local broadcasting
  phát thanh địa phương
  local broadcasting station
  đài phát thanh địa phương
  local bus
  buýt địa phương
  local code
  mã địa phương
  local coefficients
  hệ số địa phương
  local conditions
  các điều kiện địa phương
  local coordinates
  tọa độ địa phương
  local determinism
  quyết định luận địa phương
  local drive
  ổ đĩa địa phương
  local effect
  hiệu ứng địa phương
  local exchange
  tổng đài địa phương
  local fault
  đứt gãy địa phương
  local feedback
  hồi tiếp địa phương
  local fibration
  phân thớ ở địa phương
  local field
  miền địa phương
  local gravity map
  bản đồ trọng lực địa phương
  local group
  nhóm địa phương
  local group of galaxies
  nhóm thiên hà địa phương
  local highway
  đường địa phương
  local homomorphism
  đồng cấu địa phương
  local independent time scale
  thang thời gian độc lập địa phương
  local isostatic anomaly
  dị thường đẳng tĩnh địa phương
  local Lie group
  nhóm Li địa phương
  local Lie group
  nhóm Lie địa phương
  local materials
  vật liệu địa phương
  local mean time
  giờ địa phương trung bình
  local minimum
  cực tiểu địa phương
  local network
  mạng địa phương
  local office
  văn phòng địa phương
  local parameter
  tham số địa phương
  local phenomena
  hiện tượng địa phương
  local playground
  sân chơi địa phương
  local price
  giá địa phương
  local printer
  máy in địa phương
  local property
  tính chất địa phương
  local rain
  mưa địa phương
  local reference standard
  chuẩn quy chiếu địa phương
  local resources
  tài nguyên địa phương
  local ring
  vành địa phương
  local road
  đường địa phương
  local sewage pumping station
  trạm bơm thoát nước địa phương
  local sewerage system
  hệ thống cống địa phương
  local spacecraft time
  giờ vệ tinh địa phương
  local stability
  sự ổn định địa phương
  local system
  hệ địa phương
  local telephone company (US)
  công ty điện thoại địa phương
  local telephone service
  dịch vụ điện thoại địa phương
  local television
  tivi địa phương
  local tidal diagram
  đường quá trình triều địa phương
  local time
  giờ địa phương
  local time zone
  múi giờ địa phương
  local traffic
  giao thông địa phương
  local traffic
  sự giao thông địa phương
  local traffic information
  thông tin giao thông địa phương
  local triangle
  tam giác địa phương
  local unconformity
  không chỉnh hợp địa phương
  local unrest
  giặc cỏ ở địa phương
  local variable
  biến địa phương
  local way
  đường địa phương
  định xứ
  local hidden variable
  biến ẩn định xứ
  nội hạt
  vùng
  calculated velocity in local suction zone
  tốc độ tính toán ở vùng hút cục bộ
  LAN (localarea network)
  mạng nội vùng
  LNA (LocalNetwork Architecture)
  cấu trúc mạng nội vùng
  Local Access and Transport Area (LATA)
  vùng truyền tải và truy nhập cục bộ
  local administration
  sự quản trị vùng
  Local Area Code (LAC)
  mã vùng cục bộ
  Local Area Coverage (LAC)
  phủ sóng vùng cục bộ
  local area network (LAN)
  mạng trị vùng
  local area network (LAN)
  mạng vùng
  Local Area Transport (LAT)
  chuyển tải vùng cục bộ
  local climate zone
  vùng khí hậu cục bộ
  local code
  mã vùng
  local data area
  vùng dữ liệu cục bộ
  local exchange area
  vùng tổng đài cục bộ
  local exchange area
  vùng tổng đài nội hạt
  local network
  vùng tổng đài cục bộ
  Local Network Architecture (LNA)
  cấu trúc mạng nội vùng
  local service area
  vùng dịch vụ cục bộ
  local system queue area (LSQA)
  vùng chuỗi hệ thống cục bộ
  LSQA (localsystem queue area)
  vùng hàng đợi hệ thống cục bộ
  vùng dân cư

  Nguồn khác

  Kinh tế

  bản địa
  tại chỗ
  tại địa phương
  Association of Local Transport Airlines
  hiệp hội các hãng hàng không vận tải địa phương
  local buyer
  người mua tại địa phương
  local company
  công ty tại địa phương
  local insurance
  bảo hiểm tại địa phương
  local rates
  thuế tại địa phương
  local retailer
  người bán lẻ tại địa phương
  local transport
  vận tải địa phương
  local wholesale market
  thị trường bán sỉ tại địa phương
  local wholesaler
  người bán sỉ tại địa phương
  trong xứ

  Nguồn khác

  • local : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Địa chất

  địa phương, cục bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X