• /´signəliη/

  Cơ khí & công trình

  sự phát tín hiệu

  Toán & tin

  phát tín hiệu
  signalling channel
  kênh phát tín hiệu
  signalling mechanism
  cơ chế phát tín hiệu
  signalling message
  thông điệp phát tín hiệu
  signalling network
  mạng phát tín hiệu
  signalling protocol
  giao thức phát tín hiệu
  sự tín hiệu hóa

  Điện lạnh

  sự đánh tín hiệu

  Kỹ thuật chung

  báo hiệu điện thoại (Anh)
  sự báo hiệu
  binary signalling
  sự báo hiệu nhị phân
  in-slot signalling
  sự báo hiệu trong khe
  power signalling
  sự báo hiệu công suất
  two-frequency signalling
  sự báo hiệu hai tần
  sự truyền tín hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X