• /¸intə´rɔgətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hỏi dò; hỏi vặn
  Tra hỏi, thẩm vấn, chất vấn

  Danh từ

  (pháp lý) lời thẩm vấn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X