• /in,terə'geiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hỏi dò, sự thẩm vấn, sự chất vấn; câu tra hỏi, câu thẩm vấn, câu chất vấn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự hỏi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X