• /´intəvju:ə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người gặp riêng (những người đến xin việc làm)
  Người phỏng vấn
  Lỗ nhòm (trong cửa vào)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người phỏng vấn
  người tiếp kiến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X