• /kəm´pleksiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác complicacy

  Danh từ

  Sự phức tạp, sự rắc rối
  Điều phức tạp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [độ, tính] phức tạp
  computational complexity
  độ phức tạp tính toán

  Xây dựng

  sự phức tạp

  Kỹ thuật chung

  phức tạp
  chip complexity
  độ phức tạp của chip
  complexity class
  lớp phức tạp
  complexity measure
  độ phức tạp
  complexity measure
  mức đo độ phức tạp
  computational complexity
  độ phức tạp tính toán
  rắc rối

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X