• /i¸ræsi´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác irascibleness

  Danh từ

  Tính nóng nảy, tính cáu kỉnh

  Chuyên ngành

  Y học

  tính nóng, tính dễ cáu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X