• /spli:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) lá lách, tì
  Tâm trạng u uất; tính dễ cáu, tính hay gắt gỏng; sự u uất, sự hằn học
  to vent one's spleen upon someone
  trút hết sự hằn học vào ai

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lách
  amyloid spleen
  lách thoái hóa dạng tinh bột
  bacon spleen
  lách thoái hóa mỡ
  flecked spleen of Feltis
  lách hoại tử lốm đốm
  sago spleen
  lách hột cọ
  spleen index
  chỉ số lách

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X