• /´aisou¸ba:θ/

  Kỹ thuật chung

  đường đẳng sâu
  isobath of piezometric surface
  đường đẳng sâu của mặt đo áp
  đường đồng mức sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X