• /ai´sɔmə¸rizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) hiện tượng đồng phân

  Chuyên ngành

  Y học

  hiện tượng đồng phân
  chain isomerism
  hiện tượng đồng phân nhánh

  Kỹ thuật chung

  đồng phân
  allo-isomerism
  dị đồng phân
  chain isomerism
  đồng phân mạch
  chain isomerism
  hiện tượng đồng phân nhánh
  cis-trans isomerism
  đồng phân cis-trans
  nuclear isomerism
  sự đồng phân hạt nhân
  position isomerism
  đồng phân vị trí
  ring isomerism
  hiện tượng đồng phân vòng
  structural isomerism
  đồng phân cấu tạo
  sự đồng phân
  nuclear isomerism
  sự đồng phân hạt nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X