• /¸aisou´mɔ:fik/

  Thông dụng

  Cách viết khác isomorphous

  Như isomorphous

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đẳng cấu
  locally isomorphic
  đẳng cấu địa phương

  Kỹ thuật chung

  đẳng cấu
  isomorphic complexes
  phức đẳng cấu
  isomorphic object
  vật đẳng cấu
  isomorphic sets
  các tập hợp đẳng cấu
  isomorphic sub-object (ofan object)
  vật con đẳng cấu (của một vật)
  locally isomorphic
  đẳng cấu cục bộ
  đồng hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X