• /´itərətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhắc lại, lắp lại, nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại
  iterative integral
  tích phân lặp
  (ngôn ngữ học) lặp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lặp

  Kỹ thuật chung

  lặp
  lặp lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  reiterative , repetitious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X