• /´dʒɔintid/

  Hóa học & vật liệu

  bị phân phiến

  Xây dựng

  được ghép nối
  được nối khớp

  Kỹ thuật chung

  có khớp
  ball-jointed screw
  vít có khớp cacđăng
  jointed cross shaft axle
  trục ngang có khớp nối
  được liên kết
  được ghép
  được nối
  jointed end to end
  được nối đầu tiếp đầu
  nứt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X