• Toán & tin

  thông tin tri thức
  KIPS (knowledgeinformation processing system)
  hệ thống xử lý thông tin tri thức
  knowledge information processing system (KIPS)
  hệ thế xử lý thông tin tri thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X