• /´prousəsiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chế biến, sự gia công

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xử lý, gia công
  data processing
  (máy tính ) xử lý các dữ liệu

  Xây dựng

  xử lý

  Cơ - Điện tử

  Sự xử lý, sự gia công, sự chế biến

  Hóa học & vật liệu

  sự tinh lọc (dầu mỏ)

  Vật lý

  sự rửa phim

  Đo lường & điều khiển

  sự xử lý (các tín hiệu)

  Kỹ thuật chung

  gia công
  material processing
  sự gia công vật liệu
  processing method
  phương pháp gia công
  processing procedure
  quy trình gia công
  processing stage
  giai đoạn gia công
  refrigerated processing
  gia công lạnh
  sand processing
  sự gia công cát
  short-term processing glass
  kính gia công (theo quy trình) rút ngắn
  quy trình công nghệ
  quy trình kỹ thuật
  sự chỉnh lý
  hydrologic data processing
  sự chỉnh lý số liệu thủy văn
  processing of data
  sự chỉnh lý số liệu (quan trắc)
  routine processing
  sự chỉnh lý hàng ngày (số liệu thủy văn)
  sự chế biến
  sự gia công
  material processing
  sự gia công vật liệu
  sand processing
  sự gia công cát
  sự hiện ảnh
  sự tinh chế
  sự tính toán
  sự xử lý

  Giải thích VN: Sự xử lý hay khai thác các dữ liệu bằng máy tính.

  Kinh tế

  chế biến
  export processing needs
  nhu cầu chế biến xuất khẩu
  fish processing machinery
  thiết bị chế biến cá
  fish-processing house
  nhà máy chế biến cá
  fish-processing industry
  công nghiệp chế biến cá
  meat processing factory
  nhà máy chế biến thịt
  meat processing plant
  nhà máy chế biến thịt
  middle stage processing for reexport
  chế biến bậc trung để tái xuất khẩu
  mother processing ship
  tàu mẹ chế biến cá
  poultry-processing industry
  công nghiệp chế biến gia cầm
  processing line
  dây chuyền chế biến
  tobacco processing for export
  chế biến lá thuốc để xuất khẩu
  gia công
  assignment of processing contract
  chuyển nhượng hợp đồng gia công
  certificate of processing
  giấy chứng nhận gia công
  commercial processing
  gia công thương mại
  cost of further processing
  phí tổn tái gia công
  outward processing
  gia công xuất khẩu
  processing charge
  phí gia công
  processing cost
  phí tổn gia công
  processing deal contract
  hợp đồng gia công
  processing deal for export
  ủy thác gia công xuất khẩu
  processing industry
  công nghiệp gia công
  processing plant
  xưởng gia công
  processing tax
  thuế gia công
  processing with imported materials
  gia công với nguyên vật liệu nhập khẩu
  processing with supplied materials
  gia công với nguyên liệu cung cấp
  sự chế biến
  sự gia công
  sự phân tách
  xử lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X