• /´leibələ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dán nhãn, máy dán nhãn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người dãn nhãn
  máy dán nhãn
  front of pack labeller
  máy dán nhãn mặt trước kiện
  hand labeller
  máy dán nhãn bằng tay
  pressure sensitive labeller
  máy dán nhãn nhạy áp lực

  Kinh tế

  người dán nhãn
  người dán nhãn (hàng hóa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X