• Kỹ thuật chung

    sự chuyên môn hóa lao động

    Giải thích EN: The division of a task into separate operations in order to increase output. Giải thích VN: Sự phân chia một tác vụ thành các hoạt động riêng biệt để tăng năng suất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X