• /lə'bə:nəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác labra

  Như labra

  Hóa học & vật liệu

  gỗ kim tước

  Giải thích EN: The wood of this tree. Giải thích VN: Gỗ của cây kim tước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X