• /tri:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây
  an oak tree
  cây sồi
  an ash tree
  cây tầng bì
  (nhất là trong các từ ghép) miếng gỗ, vật liệu dùng vào những mục đích nào đó (cái nòng giày, cái cốt yên, trục bánh xe..)
  a shoe-tree
  cái nòng giày
  (tôn giáo) giá chữ thập
  Biểu đồ hình cây, sơ đồ hình cây
  a genealogical tree
  cây phả hệ
  to bark up the wrong tree
  phạm hành động sai lầm
  to be up a tree
  (từ lóng) gặp khó khăn

  Ngoại động từ treed

  Bắt phải nấp trên cây, bắt phải trốn trên cây
  the dog treed the cat
  con chó làm cho con mèo phải trốn lên trên cây
  Cho nòng vào
  Hãm vào vòng khó khăn lúng túng
  to be treed
  gặp bước khó khăn, gặp bước đường cùng

  Cấu trúc từ

  at the top of the tree
  ở bậc cao nhất của ngành nghề
  to be up a tree
  (nghĩa bóng) gặp khó khăn lúng túng
  an apple never falls far from the tree
  con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cây

  Kỹ thuật chung

  cây (gỗ)
  cột chống
  gỗ

  Kinh tế

  cây
  giá treo
  ham shipping tree
  giá treo để vận chuyển giăm bông trên đường treo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X