• /'leisei'feə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chính sách để mặc tư nhân kinh doanh

  Tính từ

  (thuộc) chính sách để mặc tư nhân kinh doanh; dựa trên chính sách để mặc tư nhân kinh doanh

  Kinh tế

  bỏ mặc
  chính sách bất can thiệp
  phóng nhiệm
  laisser-faire policy
  chính sách tự do phóng nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X