• /'lændfɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) sự trông thấy đất liền (từ một con tàu ở ngoài khơi)
  (hàng hải) đất liền (trông thấy từ con tàu ở ngoài khơi)
  (hàng hải) sự cập bến
  to make a good landfall
  cập bến đúng dự định
  (hàng không) sự hạ cánh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự sụt đất
  sự trượt đất

  Kinh tế

  nơi cập bến
  sự cập bến
  sự nhìn thấy đất liền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X