• Thông dụng

  Danh từ

  Phạm vi rộng lớn; quy mô lớn
  on a largeỵscale
  trên quy mô rộng lớn

  Cơ khí & công trình

  tỷ lệ lớn

  Toán & tin

  tỉ lệ lớn

  Xây dựng

  tỉ lệ lớn (bản đồ)

  Kinh tế

  có tỷ lệ lớn
  quy mô lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X