• /´lætə¸dei/

  Thông dụng

  Tính từ
  Hiện đại, ngày nay
  the latter-day world
  thế giới ngày nay
  Latter-day Saints
  danh xưng riêng của những người theo giáo phái Mormon

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  recent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X